Tjänster

TJÄNSTER

OSS erbjuder kvalificerad personal för diverse jobb i olika industrier. Våra erfarna, internationella och kunniga team hjälper till då du behöver en kunnig underleverantör.

  • Prefabricering
  • Underhåll
  • Rör- och tankinstallationer
  • Svetsjobb
  • Installation, reparation och underhåll av metall konstruktioner